Termes i condicions del programa “Convidar amics”

PROMOCIÓ FINALITZADA

1. Introducció

A bnc10 hem creat un Programa mitjançant el qual els nostres clients podeu convidar persones properes a obrir un compte amb nosaltres. Tant els clients com les persones convidades rebreu a canvi una recompensa per la vostra participació.

El Programa d’invitació és una cortesia cap a la nostra comunitat i no genera cap obligació legal exigible a bnc10. El Programa es podrà suspendre o cancel·lar en qualsevol moment.

2. Qui pot participar-hi?

Les condicions per participar són:

  • • Ser major de 18 anys i residir en qualsevol dels països en els quals operem.
  • • El client i el convidat/da heu de ser dues persones diferents i acreditar la vostra identitat si bnc10 us ho demana.
  • • El client ha d’enviar invitacions personals als seus amics que li seran facilitades per a tal efecte i l’amic/ga s’haurà de crear un compte a bnc10.
  • • Tots dos, client i persona convidada, heu d’haver ingressat un mínim de 25 euros al vostre compte de bnc10.
  • • Des del moment en què l’amic es registra a bnc10, les dues persones (client i persona convidada) heu de mantenir el vostre compte de bnc10 almenys durant els següents 6 mesos.

3. Recompenses pels clients de bnc10

Per cada persona a qui hagis convidat (i hagi fet l’ingrés de 25 euros al seu compte), nosaltres t’abonarem 10 euros. Aquesta bonificació de 10 euros es realitzarà una única vegada per cada amic convidat. Pots convidar a tantes persones com vulguis però només rebràs bonificació fins a les 10 primeres. 

A més, com a bonificació, per cada grup de cinc persones a les quals hagis convidat i hagin fet l’ingrés a la targeta prepagament Mastercard de bnc10, t’abonarem un extra de 25 euros.

És a dir, en total podràs guanyar un màxim de 150 euros (10 euros per cadascuna de les 10 persones convidades, més l’extra de 25 euros per cada grup de 5 convidats).

4. Recompenses pels amics convidats

El convidat/da rebrà una única bonificació de 10 euros després de fer un ingrés mínim de 25 euros a la targeta prepagament Mastercard de bnc10. L’amic convidat no pot acumular diversos codis ni invitacions que provinguin de diferents clients.

5. Restriccions del Programa

L’ús de les invitacions és estrictament personal. El client de bnc10 no podrà utilitzar les seves invitacions amb una finalitat comercial (promocions, revenda, sortejos, etc.). Igualment, en aquest programa no es permet que una persona es convidi a si mateixa usant la identitat d’un tercer. 

En el cas d’un ús fraudulent del programa o en el cas d’incompliment d’aquestes condicions, bnc10 es reserva el dret a recuperar les bonificacions pagades.

bnc10 es reserva el dret de cancel·lar o suspendre el compte d’aquelles persones els convidats de les quals actuïn de forma fraudulenta o il·legítima. 

En el cas que una persona hagi rebut la bonificació per participar en el programa i sol·liciti durant els següents 6 mesos la cancel·lació del seu compte i/o l’esborrat de les seves dades, se li demanarà que abans retorni a bnc10 els diners guanyats a la promoció. 

6. Validesa de la promoció

La promoció començarà el 23 de desembre de 2019 i finalitzarà el 7 de gener de 2020. Només es comptabilitzaran en el càlcul de la bonificació els amics que compleixin amb les condicions descrites a dalt i hagin fet l’ingrés al seu compte de bnc10 dins les dates indicades. Les invitacions i els registres efectuats abans del dia 23 de desembre no s’acumularan ni comptabilitzaran a efectes d’aquesta nova promoció. 

7. Modificació d’aquests Termes i Condicions

És possible que, en un futur, modifiquem aquests Termes i Condicions. En el cas de fer-ho, et comunicarem els canvis mitjançant la nostra pàgina web, la nostra aplicació mòbil o via e-mail.