Què necessites per obrir el teu compte

Per a gaudir del teu compte bnc10 només necessites:

· DNI Espanyol, Passaport Europeu o NIE (sempre que estigui en vigor i no sigui temporal).

· Telèfon mòbil 📱

· E-mail i número de telèfon mòbil.

· 5 Minuts com a molt.

Què és el que NO necessites: 

· Domiciliar la nòmina i/o els rebuts.

· Fer un mínim d’operacions amb la targeta.

· Tenir un sou mínim a la targeta.

· Acudir a una oficina.

A què esperes?